Vil du begynne i Tåsen skolekorps? Vi har plass til flere!

Musikantene 170520

Har du lyst til å begynne i korps? Vi har fortsatt plass til nye rekrutter denne høsten.  Kom til Tåsen skole mandag 23. august kl 18, så får du høre mer.  

Hvem kan bli med? 

Du kan begynne i korpset fra du starter i 3. klassetrinn eller et høyere klassetrinn, og i drillen fra 2. klassetrinn. Vi rekrutterer både fra Tåsen og Berg skolekretser. 

Hvorfor korps? 

  • Du lærer å spille et instrument, lese noter og spille sammen med andre. 
  • Du kan lære dans, balanse og koordinasjon i drillkorpset. 
  • Du blir kjent med gutter og jenter på tvers av klassetrinn og skolene Berg og Tåsen. 

Spilling på 17. mai er så klart et høydepunkt! Men du får også være med på korpsturer, julespilling, konserter, drillkonkurranser, seminarer og bowling. Korpset har samspilløvelser og drilltreninger på Tåsen skole på mandager. De yngste musikantene har samspill i AKS-tiden.  

Hvis du har spørsmål, send epost til medlemsansvarlig@taasensk.no. Besøk våre nettsider www.taasensk.no for å lese mer om korpset og hva det innebærer å være medlem og forelder i korpset. 

 

17mai2018

Comments are closed.