Vi trenger flere engasjerte foreldre. Vil du bli med i styret?

Tåsen skolekorps, drillkorps og musikanter,  trenger flere engasjerte foreldre!

 

Du kan nå bli med i korpsets styre. Vi trenger:

 

  • Styreleder (velges for ett år)
  • Medlemsansvarlig (velges for to år)
  • Instruktøransvarlig (velges for to år)
  • Arrangementsansvarlig (velges for to år)

 

Nytt styre velges på årsmøtet 6. mars.

Det er også behov for medlemmer til arrangementskomiteen og valgkomiteen. 

Fra høsten trenger vi ny korpsleder for hovedkorpset.

 

Ta kontakt med valgkomiteen eller styret så snart som mulig dersom du er interessert i å bidra i driften av korpset, som styremedlem eller på annen måte.

Styret: styreformann@taasensk.no

Valgkomiteen: toan01@lillestrom.kommune.no

 

På vegne av valgkomiteen

Tone Andresen Tlf. 976 22 285

Comments are closed.