Tips når du skal arrangere tur og seminar

Her finner du informasjon om hvordan seminarer, turer og andre arrangementer arrangeres

Tåsen skolekorps er et foreldredrevet korps, og alle arrangementer planlegges og gjennomføres av foreldre i korpset og drillen.

Korpset har en arrangementskomite med 5-7 medlemmer som er med i 1-2 år av gangen. Arrangementskomiteen har oppgaven med å arrangere seminarer, turer og andre sosiale hendelser for korpset. 

Dersom du vil være med i arrangementskomiteen kan du sende en epost til: arrangement@taasensk.no.

Arrangering av seminarer

Korpset arrangerer flere seminarer gjennom året, både felles for alle i korps og drill, og for ulike deler av korpset og drillen. Alle seminarene legges inn i årshjulet, og rombestilling er bestilt av styret. Det er dirigent og instruktører som oppretter arrangementer i Spond. 

Detaljert informasjon videreformidles i arrangementsgruppen som har tilgang til informasjon om tidligere gjennomførte seminarer. Under kommer en ikke-uttømmende punktliste med ting som er viktig å huske på:

 • En person i arrangementskomiteen må være hovedansvarlig for, og være tilstede under hele seminaret. Denne har også ansvar for låserunde/låsing av skolen etter endt seminar
 • Ta kontakt med dirigent og instruktører, både i korps og drill og be om en detaljert plan for seminaret 
 • Spør dirigent og instruktører om hva det er behov for av hjelp fra foreldre for gjennomføring av seminaret
 • Sett opp vaktliste og oppgaveliste for hele seminaret, inkludert oppsett av vakttider. OBS husk bæring av slagverk og rydding
 • Fordel vaktene til foreldre etter egen liste
Lykke til!

Andre sosiale arrangement

Korpset arrangerer en eller flere andre sosiale arrangement gjennom året. En årlig tradisjon er å bowle og spise pizza på senhøsten/før jul. Slike sosiale opplevelser arrangeres av arrangementskomiteen.

Under kommer en ikke-uttømmende punktliste med ting som er viktig å huske på:
 • Det må være en hovedansvarlig som er med både i planlegging og på selve arrangementet
 • Hovedansvarlig må vurdere om det er nødvendig med utarbeidelse og distribusjon av beredskapsplan for korpset
 • Det er enklest at alle møter der arrangementet foregår
 • Arrangementskomiteen må innhente pris på arrangementet og avklare med styret om korpset dekker hele eller deler av arrangementet. 
 • Arrangementskomiteen har ansvar for følgende:
 1. Opprette turen i Spond
 2. Utarbeide deltakerlister, med oversikt over hvem som er ansvarlig for hvilke barn/grupper
 3. Utarbeide informasjon om arrangementet til de som skal på tur og til foresatte. Informasjonen legges i Spond
 4. Sette opp grupper med ansvarlig voksen, som tar nødvendige hensyn til barnas behov for trygghet og hygge
 5. Informere foreldre som er med om ansvarsoppgaver for at alle skal få en fin tur
Lykke til!

Sosiale arrangement

Korpset arrangerer flere seminarer gjennom året, både felles for alle i korps og drill, og for ulike deler av korpset og drillen. Alle seminarene legges inn i årshjulet, og rombestilling er bestilt av styret. Det er dirigent og instruktører som oppretter arrangementer i Spond. 

Detaljert informasjon videreformidles i arrangementsgruppen som har tilgang til informasjon om tidligere gjennomførte seminarer. Under kommer en ikke-uttømmende punktliste med ting som er viktig å huske på:

 • En person i arrangementskomiteen må være hovedansvarlig for, og være tilstede under hele seminaret. Denne har også ansvar for låserunde/låsing av skolen etter endt seminar
 • Ta kontakt med dirigent og instruktører, både i korps og drill og be om en detaljert plan for seminaret 
 • Spør dirigent og instruktører om hva det er behov for av hjelp fra foreldre for gjennomføring av seminaret
 • Sett opp vaktliste og oppgaveliste for hele seminaret, inkludert oppsett av vakttider. OBS husk bæring av slagverk og rydding
 • Fordel vaktene til foreldre etter egen liste
Lykke til!

Refusjon av utlegg

Dersom du har hatt utlegg for korpset, og skal få penger refundert må du gjøre følgende:

 1. Last ned lokal kopi av skjemaet: Refusjonsskjema Tåsen skolekorps
 2. Fyll i etterspurt informasjon, og send dette og kopi av kvitteringer til okonomiansvarlig@taasensk.no
Søk
Driftes av Styreportalen AS