Dette er Tåsen skolekorps. Vedtekter og informasjon.

Foto: Hanne Jonassen

Foto: Hanne Jonassen

Tåsen skolekorps ble stiftet i 1927, og er derfor et korps med lange og gode tradisjoner.

Her finner du korpsets vedtekter som gjelder for alle medlemmer og foresatte i korpset. Vedtekter revidert pr januar 2012

Korpset består av orkesteret, som er et brassband, og drilltroppen. Vi har ca 90 medlemmer i alderen 7 til 18 år og tar opp medlemmer fra Tåsen og Berg skolekretser.

Vi ønsker å være et viktig bidrag i lokalmiljøet på Tåsen og Berg, og å gi barna musikkglede og mulighet til å være med på musikalske og sosiale aktiviterer.

Medlemmene får være med på ulike typer  ensembler, korpsturer, drillkonkurranser og konserter både i nærmiljøet og i utlandet.

Å være et brassband betyr å spille på messinginstrumenter. Vi har en flott instrumentpark, med mange enestående instrumenter. Våre arkiver rommer mye historie med mange noter fra år tilbake.

Korpset har beriket miljøet på Tåsen i generasjoner. De sterkeste tradisjonene er selvfølgelig knyttet til 17. mai.

Tåsen skolekorps har egen drilltropp

I dag forsøker vi å fornye oss og være et attraktivt musikalsk læringsmiljø for barn og unge i nærmiljøet. I 2003 startet vi en drilltropp, som er blitt veldig populær. Drilltroppen har både egne aktiviterer og deltar sammen med resten av korpste på ulike arrangementer.

Tåsen skolekorps er foreldredrevet. Årsmøtet er øverste myndighet, og hvert år velger vi et styre og medlemmer til ulike komitéer. Styret har ansvar for de ansatte dirigentene og instruktørene, og den daglige oppfølgingen av alle aktivitetene. Det er mange andre viktige funksjoner som fylles av foreldre, ikke minst vil vi nevne vervene som korpsleder. En korpsleder er tilstede på skolen når det er samspill, og er ellers en viktig ressurs på turer og andre arrangement. Ellers har vi foreldre med ansvar for loppemarked, turer, uniformer og instrumenter.