Snart i gang igjen!

Korpsåret starter for fullt i uke 35, altså mandag 28. august. I år, som i fjor, vil alle musikanter ha fellesøvelser på mandager, mens individuelle timer stort sett er på andre dager. Det er noen endringer i øvetidene. Vi kommer også til å bruke to ulike rom: aspiranter og juniorer kommer til å ha øvelse i bygg 5, men vi kommer tilbake til nøyaktig hvilket rom det blir. Juniorene bes møte opp ved inngangen til herredsstyresalen 28. august. Der vil dirigenten hente dem. De andre  skal fortsette i herredstyresalen. Det kan imidlertid bli endringer underveis, for herredsstyresalen skal pusses opp og få bedre akustikk. Dette kommer vi tilbake til. Drillen trener i gymsalen. Her er tidene:

Korpsklubb (et nytt tilbud for andreklassinger): Mandag 1500-1545.

Aspiranter: Mandag 14.45-15.45.

Juniorkorps: 1600-1700

Rekruttkorps: 1600-1730

Hovedkorps: 1800-2000

Drillaspiranter: 1700-1830

Hoveddrill: 1745-1930.

Er du i tvil om hvilket av disse korpsene barnet ditt skal gå i til høsten i, ta kontakt med Ingeborg Moe (ingmoe@gmail.com).  

Husk at vi har en lukket facebook-gruppe som kan være lur å være medlem av dersom du har barn i korpset.

Comments are closed.