Oppstart korpsåret

Da er spilletidene sendt ut til alle på mail. Dere finner tidene samlet, og sortert på spillelærer.

Dersom spilletiden ikke passer, ber vi om at hver enkelt sørger selv for å ordne bytter internt. Dere kan få hjelp av spillelærer til dette. Kontaktinformasjon til spillelærer finner dere på timelisten.

OBS: Anne Oksfjellelvs elever starter først i uke 36! Alle andre starter neste uke, i uke 35.

Aspiranter: De som har spilletime på mandag skal få instrumentet enten på timen, eller fra instrumentansvarlig direkte. Alle andre må hente instrumentet sitt på skolen på mandag 29. august mellom 2030 og 2100 ved Inngang E. Dersom tidspunktet ikke passer er det fint om dere kan alliere dere med noen andre. Viser det seg å være helt umulig, kan dere ta kontakt med instrumentansvarlig.

Aspiranter som har spilling i AKS-tiden vil ble hentet av spillelærer til første time. AKS har ikke kapasitet til å følge opp alle spilletimene, så det er viktig at dere hjelper barnet med å få gode rutiner for spilletimene, i samråd med spillelærer. Aspiranter som har spilletid etter AKS, eller som ikke går på AKS på Tåsen, avtaler oppmøtested til første time med instruktør dersom dere ikke vet hvor rommet er.

Rombruk: Skolen har ikke fastsatt sitt rombruk 100% ennå, så det kan bli endringer i rombruk. Fint om alle kan vise litt fleksibilitet i starten!

Samspill for juniorer, hovedkorpsrekrutter og hovedkorps starter mandag 29. august. Aspiranter starter ikke med samspill før etter høstferien.

Hovedkorpsrekrutter vil i starten øve for seg, mellom 17 og 18, men etterhvert vil de også av og til ha øvelser sammen med HK.

For HK blir planen for de neste øvelsene som følger:

29. august
18.00-19.10: oppvarming, høyre på nye noter, blaspeling
19.30-20.30: delt, slagverk + resten         
5. september
18.00-19.15 delt, slagverk + resten
19.30-20.30 Kun kornetter
12. september
18.00-19.15 Felles
19.30-20.30 Kun tuba + baritone + euphonium + slagverk (slagverk for seg sjølv)
19. september
18.00-19.15 delt, slagverk + resten
19.30-20.30 Kun tromboner + horn
26. september
Felles heile øvelsen

 

Comments are closed.