Oppstart for korpset

Da er skoleåret – og korpsåret i gang igjen!

I uke 35 starter vi opp med drilltrening, spilletimer for alle (unntatt Annes og Aleksanders elever, de starter 1. september), og samspill for juniorkorpset og hovedkorpset. Aspirantsamspillet starter opp etter høstferien.

Her finner dere link til timeplan og årsplan. Vi ber om forståelse for at timeplanen kan måtte justeres noe i oppstartfasen.

Første spilletime: Hvordan finner jeg rommet til første spilletime?
Drillaspiranter: drillen trener i flerbrukshallen, møt opp direkte dit.
Nye korpsaspiranter: Tåsenelevene blir hentet på basen av spillelærer. Berg-elever/elever med timer utenom AKS-tid blir møtt rett innenfor hovedinngangen.
Juniorer i AKS-tida: Disse blir hentet på basen i alle fall den første gangen. Så er det fint om de kan huske på å gå til timen selv, så får de mye mer ut av spilletiden.
Øvrige musikanter: Se timeplan, og sjekk oppslag på hoveddøra for evt endringer.

 

JUNIORSAMSPILL:Det er skjedd noen endringer som er viktig å merke seg, dette gjelder særlig juniorsamspillet som i år ikke deles opp i to grupper. I stedet vil det være 2 dirigenter (både Susanne og Elin) som vil dele opp gruppa på forskjellige måter fra gang til gang. På denne måten vil de kunne fokusere på ulike instrumentgrupper, og følge opp alle musikantene på en bedre måte. De har skrevet et lite notat om opplegget:

Vi er så heldige at vi har et veldig stort og flott juniorkorps!! For at elevene skal få oppleve gleden av å spille i en så stor gruppe,  samtidig som hver enkelt skal bli sett, har vi i år to dirigenter!! Dette gir oss mulighet til å dele gruppen noen ganger, og spille sammen i storkorps noen ganger!! 🙂
Ettersom de er så mange er det veldig fint om dere kan hjelpe elevene med å huske og ta med både instrument og noter hver mandag! Dersom noen trenger hjelp med noe – f.eks et instrument der ventilene sitter fast eller mangler en note, kan dere gjerne be barne gå bort ca 15 min før. Da er vi der, og kan hjelpe de i ro og mak før øvelsen begynner!!
Det er også supert om dere sender en mail eller melding dersom barnet ikke kommer på samspill 🙂 
Kontaktinfo til oss:
Elin: elinhk@gmail.com, tlf 92461676
Susanne: sbtorgersen@hotmail.com, tlf 97512299
 
Hilsen Elin og Susanne
Velkommen til et nytt korpsår! 
Mvh,
Anne
Comments are closed.