Loppemarkeder

Neste loppemarked: 15. – 16. oktober 2022

De to årlige loppemarkedene er korpsets desidert viktigste inntektskilde. Begge foresatte til barn i korpset skal stille på begge loppemarkedene, alle tre dagene. I stedet for å spre jobbingen og innsamlingen utover flere uker har vi valgt å gjøre hvert loppemarked på én helg. Ja, det er mye jobb når det pågår, men også veldig sosialt – og en dugnadsinnsats som virkelig lønner seg.

Alle foresatte fordeles på de ulike avdelingene, med en avdelingsleder på hver avdeling.  Barn hjelper i utgangspunktet  sine foresatte på respektive avdelinger. Dette forventes av korpsforesatte i forbindelse med loppemarked:

  • Levering av 2-3 kaker/boller/etc, hvorav 1 til utlodding.
  • Fredag kl. 17 – ca 23: Klargjøring av lokaler, innkjøring, sortering.
  • Lørdag kl 9 – ca 16: Klargjøring, salg, bistand der det trengs.
  • Søndag kl 10 – ca 18: Klargjøring, salg, bistand der det trengs, tømming, rydding, vasking.
  • Søndag kveld ca kl. 19-20.30 møtes vi til pizza og presentasjon av resultatet fra loppemarkedet.