Junior

Juniorkorpset

Når man er ferdig med aspirantåret i korpset, blir man junior. Først er man junior 1, deretter junior 2. Disse to trinnene spiller mandager i AKS-tiden i  Herredstyresalen på Tåsen skole. Det finner du ved å gå inn inngang E, samme inngang som til herredsstyresalen.

Når man har vært junior, rykker man opp til rekruttkorpset til hovedkorpset.