Hovedkorpset

Hovedkorpsvakt

Dette skoleåret, så lenge korona-reglene gjelder, trenger vi to voksne på vakt hver øvelse. Jobbinstruksen ligger nederst. Det er viktig at en forelder fra hver oppsatt familie møter, og at dere sørger for å bytte vakt dersom datoen ikke passer. Er det helt krise og dere ikke klarer å skaffe vikar selv, kan dere ringe Anne (48207169).

Legg merke til at oppmøte er 1730, og at opprydding etter øvelsen tar litt tid.

 • 31.8: Ella/Sofie + Oskar
 • 7.9: Eskil + Marie
 • 14.9: Oda + Henrik H
 • 21.9: Mikkel + Marte
 • 5.10: Matilde + Eirin
 • 12.10: Roman + Vilde
 • 19.10: Sevat + Anders
 • 26.10: Viktor + Liv
 • 2.11: Julia + Emilie
 • 9.11: Tereza + Henrik V
 • 16.11: Cyrus + Ingrid SB
 • 23.11: Aya + Jon
 • 30.11: Elin + Magnus
 • 7.12: Bo + Cipper
 • 14.12: Kristina + Mari/Stine

SMITTEVERNSINTRUKS FOR FORELDE på øvelser utenfor skolens åpningstid

Foreldrevakter må møte 17:30.

Boks med såpe, kluter og desinfeksjonssprit står i en boks på slagverksrommet. Retningslinjer ligger også i denne boksen.

Si i fra til Toril Waage (40226455 dersom noe mangler/ trengs til neste øvelse)

Før barna ankommer:

Stoler settes frem med minimum 1 meters mellomrom, – helst 1,5m i bredden og 2 meter i spilleretning. Se Vinjars (instruktørens kart for plassering av stoler). Eventuelle nye noter legges ut på stolene

Musikantene skal møte gruppevis ute og hentes inn gruppevis for at det ikke skal bli kø (ikke stå i døråpningen).

Det skal til enhver tid opprettholdes minimum 1 meter mellom alle, – også i pauser. Foreldrevakter må minne barna på dette.

Fra klokken 18:45 hentes musikanter i nevnte rekkefølge:

                        Gruppe 1:

 1. Euphonium og baryton
 2. Althorn
 3. Trombone og Tuba

Gruppe 2:

 1. Kornetter på barnetrinn
 2. Kornetter, – eldre
 3. Slagverk får komme inn sist klokken 18.00 og setter opp instrumenter mens det varmes opp

Pass på at alle spriter hender ved ankomst (alternativt må alle vaske hender)

Alle går direkte til sin faste plass og pakker ut instrumentet der. Alle har eget notestativ og papir til kondens

Minst mulig vandring i lokalet (inkludert voksne).

Lås døren til skolegården fra Herredsstyresalen så ingen andre kommer inn på skolen

Ta bilde av øvelsen og minne Vinjar på å gjøre det samme (registrere tilstedeværelse), – liste skal tas vare på i 10 dager.

Utgang og inngang ved pause skjer på samme måte. Alle må være ute i pausen.

Ved avslutning:

Klokken 19:50 gis beskjed til slagverk om at de stille kan vaske og rydde inn instrumenter.

Alle andre rydder sammen på sin plass når øvelsen avsluttes

Slippes puljevis ut i samme rekkefølge som inn.

Alle kaster eget kondenspapir

Alle spriter hendene på vei ut

Etter øvelsen når barna har forlatt lokaler:

Vask og stable stoler

Kontaktflater, dvs dørhåndtak o.l skal vaskes/desinfiseres, samt også toalett, vask etc dersom dette har vært i bruk.

Bruk engangsmopp til å dra over gulvet (pga kondens)

Gi beskjed til Toril Waage (40226455) dersom smittevernutstyr må kjøpes inn til neste øvelse