Foreldremøter for Tåsen skolekorps mandag 15. sep kl 18 og 19

Det ble holdt foreldremøter på Tåsen skole mandag 15. september

Kl 18: Møte for nye foreldre

Referat/kopi av ppt-presentasjon finner dere her.

Kl 19: Påmelding og orienteringsmøte for jubileumstur 2016 (for JK, HK og HD)

Referat/kopi av ppt-presentasjon finner dere her.

Takk for oppmøte!

 

Comments are closed.