Drift av korpset

17. mai på Bakkehaugen

Om driften av korpset

Tåsen skolekorps er et foreldredrevet skolekorps. 

Årsmøtet er øverste myndighet, og hvert år velges det medlemmer til styret og til ulike grupper med ansvar for turer og andre arrangementer. 

Korpset bruker i hovedsak profesjonelle instruktører og dirigenter. Korpset har en fast ansatt dirigent i ca. 30 % stilling. Andre instruktører og dirigenter leies fra Kulturskolen eller som selvstendig næringsdrivende. 

Styret
Styret har det overordnede ansvaret for driften av korpset, inkludert oppfølging av fast ansatt dirigent. Dirigenten er musikalsk ansvarlig og er det faglige bindeleddet til de innleide instruktørene. 

Styret består av følgende roller
  • Styreleder
  • Økonomiansvarlig
  • Medlemsansvarlig
  • Instruktøransvarlig
  • Instrumentansvarlig
  • Arrangmentsansvarlig
  • Drillansvarlig

Andre ansvarsområder og grupper
  • Loppekomiteen
  • Turkomiteer
  • Uniformsansvarlige

Nærmere om styrets roller

Styreleder
Korpsets øverste leder og hovedkontaktpunkt utad. Leder regelmessige styremøter, årsmøter og foreldremøter. 

Økonomiansvarlig
Godkjenner fakturaer, holder oversikt over kontigent og innbetalingsstatus. Ansvar for budsjett og årsoppgjør og har kontakt med revisor.

Medlemsansvarlig
Kontaktpunkt for medlemmer ved inn- og utmelding. Koordinerer rekrutteringsarrangementer for korpset. Ansvar for at medlemsregisteret er oppdatert.  

Instruktøransvarlig
Overordnet ansvar for avtaler med instruktører og innleid dirigent. Oversikt over tariffer og timepriser og kontakt med kulturskolen i forbindelse med avtale om instruktører 

Instrumentansvarlig
Instrumentansvarlig har oversikt over instrumentparken, instrumenter til utlån og på lager, prøver å skaffe mest mulig musikkglede for pengene, og samarbeider med dirigent og instruktører om innkjøp og reparasjoner. 

Arrangementsansvarlig
Ansvarlig for at arrangementene har turkomiteer, og ansvarlige og deltakende foreldre til ulike arrangementer (seminarer og turer)

Drillansvarlig
Følger opp drillens behov og delegerer ansvar for drillens konkurranser, og egne arrangementer der disse ikke er del av korpsets arrangementer. Kontaktperson for drillinstruktører og foreldre.
Søk
Driftes av Styreportalen AS