Bli medlem

Tåsen skolekorps på vei opp Karl Johans 17.mai 2019

Har du lyst til å begynne i Tåsen skolekorps?

Korpset og drillen rekrutterer i mai/juni hvert år, og ved skolestart.Ta kontakt med medlemsansvarlig@taasensk.no dersom ditt barn vil begynne i korpset fra høsten av.

Alle i Berg og Tåsen skolekrets er velkomne til å begynne i korpset. De kan starte i drillen fra 2. trinn og som musikanter fra 3. trinn.

Bli med i korpset – lær å spille et instrument eller drille! 
Det er gøy å spille og drille i korps! Vi lærer å spille et instrument, lese noter og å spille sammen med andre, eller du lærer å dans, balanse og drill i drilltroppen.

 • I Tåsen skolekorps får du lære deg å spille et instrument. vi har mange dyktige instruktører som gir deg undervisning på instrumentet ditt.
 • Du lærer å spille samme med de andre i korpset.
 • Du lærer dans, drille og turne i drillkorpset.
 • I korpset blir du kjent med gutter og jenter på tvers av klassetrinn. Av og til gjør vi også andre ting sammen enn å spille – f eks bowle!
 • 17. mai er så klart et høydepunkt for korpset! Men i Tåsen skolekorps får du også være med på blant annet julespilling på skolen, små og store konserter, seminarer og korpsturer.

Hvem kan begynne i korpset?
Har du lyst til å spille et instrument, kan du begynne fra du starter i 3. klasse eller et høyere klassetrinn. Har du lyst å begynne i drilltroppen kan begynne alt i 2. klasse.

Når øver vi?

Mandag er den store korpsdagen for Tåsen skolekorps.

Aspirantene og juniorene har samspilløvelse i AKS-tiden på mandag, mens drilltroppen har trening på ettermiddagen. Drillaspirantene har trening kl 1630 i flerbrukshallen.

I tillegg foregår mye av instrumentalundervisningen i AKS-tiden på ulike dager i uken.

Hvilket instrument kan jeg velge?
Tåsen skolekorps er et brassband med egen drilltropp. Det betyr at vi spiller på messinginstrumenter og slagverk. Vi har mange fine instrumenter og i tillegg en drilltropp:

 • Kornett
 • Althorn
 • Baryton
 • Trombone
 • Tuba
 • Slagverk – trommer, rytmeinstrumenter og klokkespill
 • Drilltropp – her lærer du dans, turn, koordinasjon og drill. Drillen har både egne aktiviteter, og aktiviteter sammen med resten av korpset.

Hva koster det å være med å korps? 

Medlemsavgiften per semester er 1700 kroner for musikanter og 1500 kroner for drill. Vi har  søskenmoderasjon og tar hensyn ved dårlig økonomi.

Hva innebærer det å være en korpsforelder?

Som forelder har du en viktig rolle å spille i å støtte barnas deltakelse i korpset ved å hjelpe med å huske instruksjonstimer og samspill, bidra til å ta vare på instrumentet, inspirere til øving og følge med på korpsets aktivitetsplan. Det meste av det vi gjør er planlagt i god tid.

Den viktigste inntektskilden til korpset er loppemarkedene, som vi har på Tåsen skole to ganger i året. Vi er avhengig av at begge foreldre stiller en helg om høsten (fredag kveld + lørdag og søndag formiddag/ettermiddag) og en helg om våren. Det er nødvendig for at vi får gjennomført loppemarkedene, som er svært populære i lokalmiljøet. Det er inntektene fra loppemarkedene som gjør at vi kan holde kontingenten relativt lav slik at flest mulig kan bli med i korpset. Pengene dekker faste dirigenter, profesjonelle instruktører på alle nivå, en stor instrumentpark, uniformer og lave egenandeler på turer.

Tåsen skolekorps er foreldredrevet, så for den som vil engasjere seg, er det mange muligheter. Vi har mange aktiviteter i løpet av året, både musikalske og sosiale, hvor vi trenger bistand fra foreldre.  De aller fleste av disse oppgavene er enkle, men viktige, som å sørge for at vi har vakter under seminarer, å bli med på turer, eller gå sammen med korpset på arrangementer. Ta kontakt med styret i korpset om du har lyst til å bidra: post@taasensk.no

Interessert?
Ta kontakt med styret, eller meld inn barnet direkte via påmeldingsskjema. Spørsmål kan sendes til medlemsansvarlig@taasensk.no

For utmelding, vennligst les her: Utmelding | Tåsen skolekorps (taasensk.no)