Bli medlem

Tåsen skolekorps på vei opp Karl Johans 17.mai 2019

Har du lyst til å begynne i Tåsen skolekorps?

Korpset tar inn nye aspiranter i mai/juni hvert år. Dersom det er mulig kan nye aspiranter tas inn ved høstoppstart. Ta kontakt med medlemsansvarlig@taasensk.no dersom ditt barn vil begynne i korpset fra høsten av.

Alle i Berg og Tåsen skolekrets er velkomne til å begynne i korpset. De kan starte i drillen fra 2. trinn og som musikanter fra 3. trinn.

Bli med i korpset – lær å spille et instrument eller drille! 
Det er gøy å spille og drille i korps! Vi lærer å spille et instrument, lese noter og å spille sammen med andre, eller du lærer å dans, balanse og drill i drilltroppen.

 • I Tåsen skolekorps får du lære deg å spille et instrument. vi har mange dyktige instruktører som gir deg undervisning på instrumentet ditt.
 • Du lærer å spille samme med de andre i korpset.
 • Du lærer dans, balanse og koordinasjon i drillkorpset.
 • I korpset blir du kjent med gutter og jenter på tvers av klassetrinn. Av og til gjør vi også andre ting sammen enn å spille – f eks bowle!
 • 17. mai er så klart et høydepunkt for korpset! Men i Tåsen skolekorps får du også være med på blant annet julespilling på skolen, små og store konserter, seminarer og korpsturer.

Hvem kan begynne i korpset?
Har du lyst til å spille et instrument, kan du begynne fra du starter i 3. klasse eller et høyere klassetrinn. Har du lyst å begynne i drilltroppen kan begynne alt i 2. klasse.

Når øver vi?

Mandag er den store korpsdagen for Tåsen skolekorps.

Aspirantene og juniorene har samspilløvelse i AKS-tiden på mandag, mens drilltroppen har trening på ettermiddagen. Drillaspirantene har trening kl 1630 i flerbrukshallen.

I tillegg foregår mye av instrumentalundervisningen i AKS-tiden på ulike dager i uken.

Hvilket instrument kan jeg velge?
Tåsen skolekorps er et brassband med egen drilltropp. Det betyr at vi spiller på messinginstrumenter og slagverk. Vi har mange fine instrumenter og i tillegg en drilltropp:

 • Kornett
 • Althorn
 • Baryton
 • Trombone
 • Tuba
 • Slagverk – trommer, rytmeinstrumenter og klokkespill
 • Drilltropp – her lærer du dans, balanse, koordinasjon og drill. Drillen har både egne aktiviteter, og aktiviteter sammen med resten av korpset.

Hva koster det å være med å korps? 

På grunn av koronakrisen har vi økt medlemsavgiften for høstsemester 2020 til 2200 kroner for musikanter og 1550 for drill. Vi har  søskenmoderasjon og tar hensyn ved dårlig økonomi.

Hva forventer vi av deg som er korpsforelder?

Som forelder har du en viktig rolle å spille i å støtte barnas deltakelse i korpset ved å hjelpe med å huske instruksjonstimer og samspill, bidra til å ta vare på instrumentet, inspirere til øving og følge med på korpsets aktivitetsplan. Det meste av det vi gjør er planlagt i god tid.

Den viktigste inntektskilden til korpset er loppemarkedene, som vi har på Tåsen skole to ganger i året. Vi er avhengig av at begge foreldre stiller en helg om høsten (fredag kveld + lørdag og søndag formiddag/ettermiddag) om en helg om våren. Det er nødvendig for at vi får gjennomført loppemarkedene, som er svært populære i lokalmiljøet. Det er inntektene herfra som gjør at vi kan holde kontinenten relativt lav slik at flest mulig kan bli med i korpset. Det gjør også at vi kan ha flinke og profesjonelle instruktører på alle nivåer i korpset.

På grunn av koronasituasjonen har korpsets økonomi blitt satt på prøve. Vi jobber med å finne løsninger for å skaffe inntekter siden vi måtte avlyses vårens loppemarked og håper at vi kan arrangere høstens. Koronasituasjonen gjør at det vanskeligere å planlegge, så dette vil trolig få konsekvenser også i høst. Dette kommer vi tilbake til når vi vet mer.

Tåsen skolekorps er foreldredrevet, så for den som vil engasjere seg, er det mange muligheter. Vi har mange aktiviteter i løpet av året, både musikalske og sosiale, hvor vi trenger bistand fra foreldre.  De aller fleste av disse oppgavene er enkle, men viktige, som å sørge for at vi har vakter under seminarer, å bli med på turer, eller gå sammen med korpset på arrangementer.

Interessert?
Ta kontakt med styret, eller last ned, fyll ut og send inn påmeldingsskjema  til medlemsansvarlig@taasensk.no

For utmelding, vennligst les her: Utmelding | Tåsen skolekorps (taasensk.no)