Bli medlem

VIL DU LÆRE Å SPILLE ELLER DRILLE? 

Hvem kan bli med? 
Du kan begynne i korpset fra du starter i 3. klassetrinn eller et høyere klassetrinn, og i drillkorpset fra 2. klassetrinn. 
Hvorfor korps? 
  • Du lærer å spille et instrument, lese noter og spille sammen med andre 
  • Du kan lære dans, balanse og koordinasjon i drillen
  • Du blir kjent med andre på tvers av klassetrinn 
Spilling på 17. mai er så klart et høydepunkt! Men du får også være med på korpsturer, julespilling, konserter, drillkonkurranser, seminarer og andre sosiale aktiviteter. 

Korpset har samspilløvelser og drilltreninger på Tåsen skole på mandager. De yngste musikantene har samspill i AKS-tiden. 
Dette koster det å være med i korpset

Semesteravgiften er kr. 1700,- for deltakelse i korpset og kr. 1500,- for deltakelse i drillen. 

Kontingenten dekker kun en liten del av den faktiske kostnaden per medlem i korpset. Resten av kostnaden dekkes hovedsakelig av loppemarkedet. Derfor er foreldreinnsats på korpsets to årlige loppemarkeder en del av betalingen.BLI MEDLEM
Klikk på knappen under for å melde deg inn. 
Hvis du har spørsmål, send epost til medlemsansvarlig@taasensk.no

Utmelding fra korpset

Korpsmedlemmer som slutter må gi skriftlig beskjed i god tid før neste semester starter. Dette er for at vi skal kunne planlegge instruktørtimer og instrumentfordeling. Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om oppsigelse innen fristen må det betales semesteravgift og foresatte må stille på dugnader (loppemarked) også neste semester.

Frister for utmelding:
  • 15. desember (for vårsemesteret)
  • 15. august (for høstsemesteret) – men helst så tidlig som mulig.
  • Skriftlig beskjed skal sendes til e-post:medlemsansvarlig@taasensk.no
Når man slutter i korpset skal følgende leveres tilbake (i samme stand som da det ble utlevert):
  • Instrument (vasket/rengjort)
  • Uniform (hatt, bukse og jakke renset) eller drilldrakt
Søk
Driftes av Styreportalen AS