Aspiranter

Musikantene: Det første året i korpset er man aspirant. Barna får tildelt instrument i slutten av august, når korpsåret begynner. Etter høstferien starter de med samspill i aspirantkorpset. Aspirantkorpset øver hver mandag fra i AKS-tiden.

Dirigent er Susanne B. Torgersen, som kan kontaktes på sbtorgersen@hotmail.com og tlf. 975 12 299.

Drillen: Drillaspirantene har trening i flerbrukshallen hver mandag fra 1630 til 1730. De rykker opp til hoveddrillen etter ett år.

Hovedinstruktør for drilltroppen er Tonje Soløy, som kan nås på tonje.soloy@hotmail.com