Årsmøte og foreldrefest!

fest36Tradisjonen tro avholder vi årsmøte og tilhørende foreldrefest tidlig i det nye året, nærmere bestemt lørdag 4. februar kl 18.30. Som tidligere møtes vi på Tåsen Seniorsenter i Tåsenveien 66, og opplegget for øvrig blir også som tidligere år. Se vedlagte invitasjon for øvrig informasjon.

Vår valgkomite er flink til å fylle alle verv i god tid før årsmøtet, så her trenger ingen være redd for uforvarende benkeforslag! Meld dere på via doodle ved å klikke på følgende link, http://doodle.com/poll/vsr4f99swq8pxrrw

I fjor var vi rundt 50 festglade deltakere, vi satser på ny rekord denne gangen! Vi sees 4. februar!

Comments are closed.