Aktiviteter høsten 2015

Her er en samlet oversikt over aktiviteter denne høsten. Planen vil bli oppdatert jevnlig utover høsten, så hold dere orientert! Oversikt over alle aktiviterer finner dere i årsplanen.

  • Fredag 18. desember: spilling til juletregangen på skolen
    • Gjelder JK, HK-rekrutter, og HK på barnetrinnet
    • Oppmøte 0815, vi spiller 0845
    • Fint om foreldre kan hjelpe til med å bære ut slagverk osv
  • 22-24. januar 2016: Gjøvikseminar – vi resier til Gjøvik for å planlegge jubilumsforestilling og for sosialt samvær!
Comments are closed.