Aktiviteter gjennom året

Velkommen til vår nettside

Innkalling og nærmere informasjon om alt som skjer i korpset kommer i Spond. Ved endringer er det det som står i Spond som gjelder.

Samspill hver mandag i skoleåret
 • Aspirantkorpset: kl. 14.00-15.00 i Herredstyresalen
 • Juniorkorpset: kl. 15.00-16.15 i Herredsstyresalen
 • Hovedkorpset: kl. 18.00-20.00 i Herredsstyresalen
Drilløvelser
 • Drillaspiranter øver mandager kl. 17.00-18.30 i Flerbrukshallen
 • Hoveddrill øver mandager kl.17.00 -18.30 i Flerbrukshallen
 • Konkurransedrill øver mandager kl. 19.00-20.00 i Flerbrukshallen
 • Konkurransedrill øver torsdager kl. 17.00-20.00 i Herredsstyresalen

Viktige datoer 2023-2024
 • 21. august Alle øvelser starter opp igjen. 
 • 27. august Oppstartsseminar for drillen. 
 • 10. september Tusenfrydstevnet (alle)
 • 13.-15. oktober LOPPEMARKED (alle) 
 • 22.-23. oktober Gehørseminar for aspiranter og juniorer. Høstseminar for drillen. 
 • 11.-12. november seminar 
 • 2. desember julekonsert i Bakkehaugen kirke (korpset) 
 • 12.-14. januar Gjøvikseminaret
 • 21.-22. januar Seminar konkurransedrill (drillen) 
 • 3. februar Innlandsmesterskapet (konkurransedrillen)
 • 8. mars Østlandsmesterskapet (drillen)
 • 16.-17. mars Sound of Hope seminarhelg med KONSERT(alle) 
 • 18. mars skolekonsert Sound of Hope
 • 19.-21. april Trøndermesterskap Stjørdal (konkurransedrillen)
 • 19.-21. april Loppemarked (alle) 
 • 4. mai Marsjeringsseminar (aspirant og juniorkorpset)
 • 4. mai Seminar drillen
 • 17. mai Hurra for 17. mai (alle)
 • 25. mai Vårseminar drill
 • 23.-27. juni SOMMERTUR FOR HELE KORPSET OG DRILLEN TIL BORNHOLM!
Søk
Driftes av Styreportalen AS