Om korpset

Tåsen skolekorps ble stiftet i 1927, og er derfor et brassband med lange og gode tradisjoner. Å være et brassband betyr å spille på messinginstrumenter.

Vi har en fantastisk flott instrumentpark, med mange enestående instrumenter. Våre arkiver rommer mye historie med mange noter fra år tilbake.

Korpset har beriket miljøet på Tåsen i generasjoner. De sterkeste tradisjonene er selvfølgelig knyttet til 17. mai.

I dag forsøker vi å fornye oss og være et attraktivt musikalsk læringsmiljø for barn og unge i nærmiljøet. I 2003 startet vi en drilltropp. Den har blitt veldig populær, er en viktig del av miljøet og bringer mye festivitas med seg i de tradisjonelle korpsarrangementene.

Tåsen skolekorps er foreldredrevet. Årsmøtet er øverste myndighet, og hvert år velger vi et styre og medlemmer til ulike komitéer. Styret har ansvar for de ansatte dirigentene og instruktørene, og den daglige oppfølgingen av alle aktivitetene. Det er mange andre viktige funksjoner som fylles av foreldre, ikke minst vil vi nevne vervene som korpsleder. En korpsleder er tilstede på skolen når det er samspill, og er ellers en viktig ressurs på turer og andre arrangement. Ellers har vi foreldre med ansvar for loppemarked, turer, uniformer og instrumenter.