Loppemarkeder

Neste loppemarked: 14. – 16. oktober 2016

De to årlige loppemarkedene er korpsets viktigste inntektskilde! Begge foresatte til barn i korpset skal stille på begge loppemarkedene, alle tre dagene.  Ja, loppemarkedsjobbing er slitsomt, men også både sosialt og lærerikt! Og en dugnadsinnsats som virkelig lønner seg.

Alle foresatte fordeles på de ulike avdelingene, med en avdelingsleder på hver avdeling.  Barn hjelper i utgangspunktet  sine foresatte på respektive avdelinger. Dette forventes av korpsforesatte i forbindelse med loppemarked:

  • Levering av 2-3 kaker/boller/etc, hvorav 1 til utlodding.
  • Fredag kl. 17 – ca 23: Klargjøring av lokaler, innkjøring, sortering.
  • Lørdag kl 9 – ca 16: Klargjøring, salg, bistand der det trengs.
  • Søndag kl 10 – ca 18: Klargjøring, salg, bistand der det trengs, tømming, rydding, vasking.
  • Søndag kveld ca kl. 19-20.30 møtes vi til pizza og presentasjon av resultatet fra loppemarkedet.