Kontakt

Styret 2018

Styreleder 
Runi T. Hansen: tlf: 920 58 592, e-post: styreformann@taasensk.no

Korpsleder
Anne Thelle: tlf: 482 07 169, e-post: korpsleder@taasensk.no

Økonomi 
Eivind Enok Nilsen, telefon 934 57 123,  e-post: okonomiansvarlig@taasensk.no

Instrumentansvarlig 
Eivind Aase, telefon 900 91 201, e-post: instrumentansvarlig@taasensk.no

Instruktøransvarlig
Håvard Jenssen telefon 909 09 609, e-post: instruktoransvarlig@taasensk.no

Medlemsansvarlig 
Ingeborg Moe, telefon 91 16 99 44, e-post: medlemsansvarlig@taasensk.no

Korpsturkomité
Elin Skurtveit: e-post: korpsturansvarlig@taasensk.no

Uniformsansvarlig: 

Astrid Løvlie og Lise Christensen. Epost: uniform@taasensk.no

Loppekomité

epost: lopper@taasensk.no

Trond Hagen (leder)

Espen Myhra

Jahn Andreas Mæland

Henrik Lie

Marte Lie Høivik

Geir Florhaug