Aspiranter

Det første året i korpset er man aspirant. Barna får tildelt instrument i slutten av august, når korpsåret begynner. Etter høstferien starter de med samspill i aspirantkorpset.

Aspirantkorpset øver hver mandag fra 1445 til 15.45 i rom 5202. Det finner de når de går inn inngang E (herredstyresalen) og går opp i andre etasje.